Openbaar Onderwijs Emmen:
oog voor de wereld!

Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 27 openbare scholen - met regulier, Dalton-, BAS- en Montessorionderwijs - een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Onze scholen staan verspreid in de gemeente Emmen.

'Oog voor de wereld' is ons motto. Want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!

Kijk op deze scholenkaart om te zien waar onze scholen zich bevinden

Het laatste nieuws

Architect nieuwbouw scholen Emmer wijk Delftlanden

Lees verder

Stichting Peuterwerk draagt voorscholen in de geme

Lees verder

Leerlingen obs 't Eenspan reiken cheque uit aan st

Lees verder