Onderwijs en Opvang Emmen:
oog voor de wereld!

Openbaar Onderwijs Emmen is vanaf januari 2024 Onderwijs en Opvang Emmen. 
Naast onderwijs bieden wij nu ook opvang aan. In eerste instantie wordt er gestart met peuteropvang (voorscholen) op 12 locaties.
Per 1 februari 2024 starten wij met BSO bij obs De Lisdodde en obs De Vlonder.
Per 1 augustus 2024 start obs Montessorischool Emmen met BSO en obs 't Eenspan met peuteropvang en BSO.

Het is onze ambitie om ook peuteropvang, buitenschoolse opvang en dagopvang aan te gaan bieden op andere locaties. Onderwijs en Opvang Emmen is er voor alle kinderen. Met onderwijs en opvang geeft OOE ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 28 verschillende locaties in de gemeente Emmen. ‘Oog voor de wereld’ is het motto, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. OOE kijkt daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleert een open blik en gaat respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook krijgen de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!   

Het laatste nieuws

BoekStart voor al onze peuters

Lees verder

Update nieuwbouwplannen Thriantaschool (SO)

Lees verder

Obs Emmermeer eerste school met certificaat Jeugde

Lees verder