Scholen dicht tot 6 april

Scholen dicht tot 6 april
Zojuist is besloten dat alle scholen vanaf morgen zullen sluiten tot 6 april. Een ingrijpende maatregel. Bij deze willen we jullie informeren hoe we hier binnen Openbaar Onderwijs Emmen mee omgaan.
Voor iedereen is deze uitzonderlijke situatie nieuw. We zullen morgen  en overmorgen gebruiken om te bekijken op welke wijze wij enigszins de continuïteit van het onderwijs kunnen vormgeven.
 
Continuïteit van onderwijsproces
Dit kan per school verschillen door bijvoorbeeld lespakketten te verstrekken of dat het onderwijs digitaal wordt aangeboden. Ook kan het mogelijk zijn dat er verwezen wordt naar educatieve apps.
De schoolleiding zal u de komende dagen berichten hoe het contact onderhouden zal worden met de school.
 
Opvang voor ouders met beroepen in vitale processen.
Daarnaast is de oproep om voor de ouders met  cruciale beroepen in vitale processen  opvang te regelen. Een overzicht van de beroepen kunt u vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
  
Wat zijn de consequenties van bovenstaande?
Onze scholen zijn maandag 16 maart en dinsdag 17 maart dicht. Wij gebruiken deze dagen om enerzijds te inventariseren hoeveel leerkrachten we kunnen inzetten om de opvang te regelen.
We kunnen wellicht in uw dorp of wijk in samenwerking met andere partners (andere schoolbesturen en de kinderopvang) opvang organiseren.
 
Advies bij klachten
Voor iedereen geldt nog steeds zowel voor onze kinderen als voor onze medewerkers het advies om bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts thuis te blijven!
 
Vervolg
De komende dagen gaan we u informeren op welke wijze het leerproces willen continueren en hoe de opvang vanaf woensdag 18 maart geregeld kan worden.
Voor degene  die onverhoopt morgen toch in de problemen komt met de opvang, wordt geadviseerd met de school contact op te nemen.
 
Scholen zorgen voor informatie vanuit het schoolbestuur naar u over het verloop van het proces.
 
We hopen op uw begrip en medewerking!

Zondag 15 maart 2020

Nieuwsoverzicht