Herstart scholen

Emmen, 22 april 2020

De deuren van de scholen gaan op 11 mei 2020 gedeeltelijk weer open
Op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet aangegeven hoe het verder gaat met het basisonderwijs na de meivakantie (maandag 11 mei). Scholen openen op die datum gedeeltelijk hun deuren weer.
De groepjes leerlingen die naar school gaan zijn kleiner dan normaal en de leerlingen gaan circa 50% van de schooltijd naar school. De leerlingen van sbo de Catamaran en van SO Thriantaschool gaan weer volledig naar school vanaf 11 mei.

Rooster voor schooltijden van de leerlingen
Op dit moment wordt op school hard gewerkt om te kijken op welke wijze dit zo veilig mogelijk kan voor alle betrokkenen : kinderen, ouders en personeel. Er kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. De scholen maken een rooster welke leerlingen op welke momenten worden verwacht.
U krijgt hier van uw school zo spoedig mogelijk bericht doch uiterlijk woensdag 6 mei 2020.

Kan iedereen weer naar school?
Iedereen die gezond is, kan naar school! Wel blijven enkele maatregelen nog steeds van kracht:
- Was regelmatig de handen (circa 20 seconden)
- Hoest of nies in de elleboog
- Gebruik papieren zakdoeken
- Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor boodschappen en/of werk
- Houd 1,5 meter afstand (geldt voor volwassene-volwassene en volwassene-kind)
- Blijf thuis bij ziekteverschijnselen
Er zullen op school ook hygiëne maatregelen worden getroffen en de leerkracht ziet hier op toe.
Vanwege de veiligheid zal het voor ouders niet mogelijk zijn om op het schoolplein te komen of in de school. Wij vragen uw begrip hiervoor!

Weer naar school
Het is fijn dat er weer meer bewegingsruimte is voor de kinderen, maar het is nog niet zoals voorheen. Het is goed om uw kind voor te bereiden op de nieuwe situatie op school. Op school zal bij de start aandacht worden besteed aan het welbevinden van de kinderen en aan instructie voor hygiëne . Ook op de momenten dat de kinderen niet op school zijn, zal er nog steeds sprake zijn van huiswerk thuis maken en/of onderwijs op afstand. Wij vragen u als ouder/verzorger opnieuw om uw kind hierin te ondersteunen.

Vragen
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw school.
Onze medewerkers verheugen zich op het weerzien!
 

Woensdag 22 april 2020

Nieuwsoverzicht