Stichting Openbaar Onderwijs Emmen

Per 1 januari 2022 gaat Openbaar Onderwijs Emmen verder als een zelfstandige stichting.
Tot deze datum vormt het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Emmen het bestuur van Openbaar Onderwijs Emmen.
De gemeente Emmen is landelijk één van de laatste gemeenten die scholen bestuurt. Het college van Burgemeesters en Wethouders draagt het bevoegd gezag over aan het nieuwe stichtingbestuur. 

Donderdag 23 december 2021

Nieuwsoverzicht