Sociaal weerbaarder in Emmermeer

De Brede School Emmermeer heeft besloten om elke school in de Emmer wijk Emmermeer in het schooljaar 2023/2024 een Rots & Water-training aan te bieden. De training is gericht op sociale weerbaarheid. Obs Emmermeer heeft in dit schooljaar al positieve ervaringen opgedaan met de training.

Wat houdt de training in?
De Rots & Water training voor scholen is een programma van 12 weken, waarbij een externe trainer 1 uur/week aanwezig is. Daarnaast geeft de leerkracht invulling aan de thema’s van Rots & Water. Met het programma krijgen leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Hoe ga je met elkaar om, hoe reageer je als je iets vervelend vindt, hoe komt wat ik doe bij een ander binnen? Daarbij staat rots voor eigen grenzen kunnen aangeven en zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Het water staat symbool voor luisteren, in gesprek gaan en samen naar oplossingen zoeken.

Voor wie is de training?
De wijk Emmermeer kent een populatie waarbij sociale weerbaarheid niet altijd vanzelfsprekend is. In Emmermeer staan vijf basisscholen: obs Emmermeer, obs Montessorischool Emmen, cbs Groen van Prinsterer, gbs De Rank en de St. Fransschool. De scholen hebben de handen ineen geslagen op dit thema en trekken samen op met hetzelfde doel. Elke school mag de training volgend jaar aan een groep aanbieden. Martine Nijboer, directeur Montessorischool Emmen: “Ik vind het een mooie ontwikkeling dat we dit in gezamenlijkheid oppakken. Zo maken we in de wijk echt het verschil. Op elke school is wel een groep waarbij het belangrijk is dat de kinderen een extra stevige sociale weerbare basis krijgen. En na de training stopt het natuurlijk niet. Leerkrachten blijven er het hele jaar aandacht aan schenken, waardoor het ook echt beklijft.”

Eerdere ervaringen
Op obs Emmermeer is dit schooljaar al ervaring opgedaan met de training. Jos Plas, directeur obs Emmermeer: “Dit jaar hebben we de training in groep 7/8 aangeboden. We zagen er echt de meerwaarde van. Soms op individueel niveau, maar het doet ook zeker iets in de dynamiek in een groep. Het creëert wederzijds begrip, maar ook weerbaarheid. Het is een combinatie van met elkaar in gesprek gaan en samen sportief bezig zijn. Kinderen leren elkaar vertrouwen. Dat is heel mooi om te zien.” Op obs Emmermeer zijn ook de ouders een keer aanwezig geweest bij een training, waardoor er ook in de thuissituatie over doorgesproken kan worden.

Schooljaar 2023/2024
Jos kiest voor volgend jaar groep 5/6. Jos: “Het is een kleine, gezellige en dynamische groep. Er zitten veel jongens en maar een paar meisjes in deze combinatiegroep. Om er voor te zorgen dat deze leerlingen straks in groep 7/8 een goede, extra sterke basis qua sociale weerbaarheid hebben, willen wij deze groep graag Rots & Water aanbieden. Ik denk dat juist deze groep veel aan de training kan hebben. Kinderen krijgen meer besef van wat een verstandige keuze is: ga ik het gesprek aan of loop ik weg. Ze leren elkaar echt beter begrijpen.” Op de Montessorischool Emmen kiest Martine voor groep 4/5: “Wij hebben gekozen voor een groep 4/5 om daar een belangrijke basis te leggen voor een positief leer- en speelklimaat. Kinderen worden door de training begeleid in het ontwikkelen van positieve en sociale competenties. Dit sluit ook mooi aan op het Positive Behaviour Support (PBS), wat wij al uitvoeren op onze school. PBS gaat ervan uit dat het creëren van een positieve, sociale omgeving het leren bevordert. Daarbij speelt sociale veiligheid een belangrijke rol.”

Dinsdag 04 april 2023

Nieuwsoverzicht