Passend onderwijs

Alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen bieden passend onderwijs. Dat betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Wij kijken daarom naar wat een kind nodig heeft en houden rekening met eventuele beperkingen. 

Diverse specialisten
We ondersteunen leerlingen bijvoorbeeld bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meerbegaafdheid, hoogbegaafdheid, sociale veiligheid en verschillen in gedrag. De scholen hebben specifieke specialismen in huis, zoals rekenspecialisten, taal-leesspecialisten, gedragsspecialisten, specialisten (hoog)begaafdheid en onderwijsassistenten. 

Speciaal onderwijs
Kinderen die niet of moeilijk mee kunnen komen in het regulier onderwijs of zeer moeilijk leren door een verstandelijke beperking, kunnen terecht op De Catamaran of de Thriantaschool. Dit zijn scholen voor speciaal onderwijs. Hier wordt gekeken naar wat de kinderen wél kunnen. Met als doel: hen zo zelfredzaam mogelijk de wereld in laten gaan.  

Passend onderwijs in de regio
Openbaar Onderwijs Emmen neemt deel aan twee samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs, waaronder het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Emmen en Borger-Odoorn. De bedoeling is om samen met andere schoolbesturen regionaal een passend onderwijsaanbod te bieden aan alle kinderen. Zo kunnen de kinderen zich zo maximaal mogelijk ontwikkelen!