Organisatie

Openbaar Onderwijs Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Zo leggen ze een volwaardige basis voor hun latere leven in een dynamische en complexe kennismaatschappij. Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Emmen vormt het schoolbestuur. Dit bestuur zorgt voor een uitdagende en kansrijke leer- en werkomgeving. De algemeen directeur is leidinggevende van het onderwijsveld en vertegenwoordigt het bestuur.

Wilt u meer weten over onze visie en beleidskaders? Lees dan ons Bestuurlijk Koersplan 2019-2023
De verantwoording van het eerste jaar vindt u terug in ons jaarverslag 2019