Organisatie

Openbaar Onderwijs Emmen biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Zo leggen ze een volwaardige basis voor hun latere leven in een dynamische complexe kennismaatschappij. De gemeente Emmen vormt het schoolbestuur. Dit bestuur zorgt voor een uitdagende, kansrijke leer- en werkomgeving en voor doorlopende en duurzame ontwikkellijnen voor leerlingen en medewerkers. De algemeen directeur is leidinggevende van het onderwijsveld en vertegenwoordigt het bestuur.

Wilt u meer weten over visie en beleidskaders van Openbaar Onderwijs Emmen?
Lees dan ons Bestuurlijk koersplan 2015-2019.