Organisatie

Vanaf 1 januari 2022 is Openbaar Onderwijs Emmen een zelfstandige stichting.
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van OOE in de zin van de Wet op het primair onderwijs en is belast met het besturen van de stichting en haar scholen.
Het College van Bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Openbaar Onderwijs Emmen is sinds januari 2024 Onderwijs en Opvang Emmen. 
Naast onderwijs bieden wij nu ook opvang aan. 

Onderwijs en Opvang Emmen heeft oog voor de wereld en leidt kinderen op tot wereldburgers, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel.
We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens,- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven.
Open, samen en gelijkwaardig; daar staan wij voor. Onze locaties zijn voor iedereen toegankelijk.
Alle kinderen zijn welkom bij ons, evenals alle ouders/verzorgers en medewerkers. Iedereen is gelijkwaardig.

Wilt u meer weten over onze visie en beleidskaders? Lees dan ons Koersplan 2024-2027
De verantwoording van het afgelopen jaar vindt u terug in ons jaarverslag 2022.

Eerdere jaarverslagen: