Meldcode

Openbaar Onderwijs Emmen heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld. Iedere school binnen OOE heeft een aandachtsfunctionaris die is opgeleid door de LVAK. Deze aandachtsfunctionarissen ondersteunen de leerkrachten met het doorlopen van de stappen van de Meldcode.

Protocol Meldcode.

Ouders/verzorgers


Vind mijn locatie

Op zoek naar een plek voor uw kind?

Vind mijn locatie