Wij vinden het erg belangrijk dat ouders worden betrokken bij het onderwijs. Dit leidt tot een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Ook kunnen scholen op deze manier profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van de ouders. De leerkrachten van onze scholen hebben dan ook regelmatig contact met de ouders. Bijvoorbeeld over de vorderingen van het kind op school, talentontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, de thuissituatie, etc. Zo zorgen we ervoor dat de schoolcarrière van het kind optimaal verloopt!