Kinderopvang

Bij alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen is voorschoolse en naschoolse opvang mogelijk. Op alle scholen wordt gewerkt met een continu rooster.

Eigen kinderopvang
OOE start per 1 januari 2024 met het aanbieden van kinderopvang in een nieuwe stichting. In eerste instantie wordt gestart met voorscholen op 12 van onze basisscholen. Het is de ambitie van OOE om ook voorschool, buitenschoolse opvang en dagopvang aan te gaan bieden op andere locaties. Wanneer dat voor welke locatie precies kan starten is nu nog niet duidelijk. Er wordt per school bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn.

Kinderopvanginstellingen
Diverse kinderopvanginstellingen verzorgen nu nog de overige opvang. Vaak in het schoolgebouw en soms in een apart gebouw van de kinderopvanginstelling zelf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur van de betreffende school. Ook leest u er meer over in de schoolgids van de school.