Klachten

Bent u niet tevreden over de gang van zaken op de school van uw kind? Dan kan dit een reden voor u zijn om een klacht in te dienen. Vaak kan een klacht op de school worden afgehandeld. Afhankelijk van uw klacht kan uw contactpersoon op school u ook doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon, het bestuur van OOE of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKCO).

Klachtenregeling Stichting Openbaar Onderwijs Emmen