Leerplicht

De gemeente ziet erop toe dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. De gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn hebben hiervoor leerplichtambtenaren. Zij werken vanuit Emmen in de hele regio Zuidoost-Drenthe. Het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en de mbo-scholen behoren tot hun werkgebied.

Dertien schooljaren
De leerplicht duurt dertien schooljaren. Een kind mag naar school als het vier jaar is. Dat is dan nog niet verplicht. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Openbaar Onderwijs Emmen is wettelijk verplicht om afwezigheid nauwkeurig bij te houden. Schoolverzuim zonder toestemming melden wij bij de leerplichtambtenaar

Verlof aanvragen
Wilt u verlof buiten de reguliere vrije dagen aanvragen? Dan kunt u het formulier ‘Vrijstelling geregeld schoolbezoek’ invullen. Dient u een aanvraag in voor meer dan tien dagen? Dan stuurt de locatiedirecteur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen. U krijgt dan schriftelijk bericht. Bij een afwijzing kunt u eventueel bezwaar aantekenen.

Contact leerplicht: De leerplicht wordt voor scholen in de gemeente Emmen uitgevoerd door Menso NV.
Contactgegevens Menso: tel.nr. 0800-1801/ info@menso-emmen.nl