Opvang (bso)

Bij alle scholen van Openbaar Onderwijs Emmen is voorschoolse en naschoolse opvang mogelijk. Professionele kinderopvanginstellingen verzorgen deze opvang. Vaak in het schoolgebouw en soms in een apart gebouw van de kinderopvanginstelling zelf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur van de betreffende school. Ook leest u er meer over in de schoolgids van de school.

Opvang tussen de middag is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn op de scholen. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een continurooster en regelen in overleg met de ouders van de school overblijfmogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van de betreffende school.