Medezeggenschap (MR)

We betrekken ouders ook graag bij het bestuur van onze scholen. Daarom hebben alle scholen een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de school. Hiermee hebben ouders invloed op het reilen en zeilen van de school. De MR heeft adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht. Het schoolbestuur is verplicht om te luisteren naar de adviezen van de MR.

Wilt u meer weten over medezeggenschap op scholen? Kijk dan op www.infowms.nl