Ouderbijdrage

Scholen kunnen ouders om een vrijwillige financiële bijdrage (ouderbijdrage) vragen. Bijvoorbeeld voor extra voorzieningen, een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage staat in de schoolgids van de school. Ouders zijn niet verplicht om de ouderbijdrage te betalen. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten mee kunnen doen. Ook als hun ouders niet meebetalen.  Een school mag een leerling dan ook niet weigeren of van school sturen als de ouders de ouderbijdrage niet willen betalen.
Ouders die de bijdrage wel willen maar niet kunnen betalen, kunnen aanspraak maken op de participatieregeling. Ook kunnen ze eventueel terecht bij Stichting Leergeld.