Leerlingenvervoer

In een aantal gevallen kunnen ouders een vergoeding of tegemoetkoming in de kosten krijgen voor het vervoer van hun kind van en naar school. Dit gebeurt op grond van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer. Het kan gaan om een vergoeding van de reiskosten op basis van openbaar vervoer of uit het beschikbaar stellen van aangepast vervoer.

Wilt u leerlingvervoer aanvragen? Dat kan via een aanvraagformulier van de gemeente. U vindt deze op de website van de gemeente Emmen, op het gemeentehuis, in de gemeentewinkel en op de scholen. Voor meer informatie over leerlingvervoer kunt u terecht bij de afdeling Maatschappelijke Zaken en Zorg van gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.