Privacyverklaring

Op onze scholen verwerken wij persoonsgegevens van u, uw kinderen en de medewerkers. OOE vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 
Hoe wij de privacy van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers waarborgen kunt u lezen in onderstaande PDF documenten: