Vacature groepsleerkracht sbo De Catamaran


Voor SBO de Catamaran zoeken wij voor dit schooljaar:

Een groepsleerkracht (1 fte)

Over De Catamaran
De Catamaran is een school voor speciaal basisonderwijs. Op SBO de Catamaran worden de leerlingen zodanig begeleid dat ze zelf eigenaar worden van hun leerproces. In eerste instantie richt de school zich op het versterken van het zelfvertrouwen en de leermotivatie van de kinderen. Dit kan, door zo consequent mogelijk uit te gaan van wat de leerlingen wel kunnen en niet van wat ze niet kunnen en tevens door te zorgen voor een omgeving die als veilig wordt ervaren. De school is zo ingericht dat de ruimtes de leerlingen uitdagen tot actief leren. SBO de Catamaran werkt met studio’s en ateliers volgens de principes van de Andere Basisschool. Didactisch worden de uitgangspunten van PBS gehanteerd.

We zoeken iemand die: …
… alle kinderen als speciaal ziet;
… verschillen ziet als kans;
… aandacht heeft voor anders leren;
… enthousiast, energievol en initiatiefrijk is;
… kinderen wil zien als eigenaar van hun eigen leerproces en vanuit die keuze het oordeel van leerlingen en ouders serieus neemt;
… open staat voor nieuwe ideeën;
… affiniteit heeft met kinderen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs;
… flexibel is;
… gericht is op leren en openstaat voor feedback;
… in een team wil samenwerken;
… in staat is om een veilig klimaat te scheppen, zich betrokken, gewaardeerd en gestimuleerd wil voelen.

Wat verwachten we verder van je?
Als groepsleerkracht:
• Ben je in het bezit van een PABO-diploma
• Heb je een visie over passend onderwijs voor het SBO;
• Kun je systematisch werken (we gebruiken Parnassys);
• Kun je goed organiseren;
• Kun je met de diverse geledingen binnen de school goed samenwerken;
• Ook bereid zijn om in het basisonderwijs te willen werken;
• Inzetbaar zijn voor alle groepen.

Wat bieden wij?
Deze functie is een L10-functie (max. € 4171 bruto per maand). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor dit schooljaar met uitzicht op verlenging. Je wordt benoemd voor het gehele schoolbestuur, waarbij je ingezet kunt worden op alle scholen binnen OOE.

Meer weten of solliciteren?
Voor meer informatie kun je terecht bij dhr. Jos Boerema, locatiedirecteur SBO de Catamaran, telefonisch te bereiken via 06-14266332.
Wil je een dagje komen kijken of meedraaien, dan ben je van harte welkom.
Wil je solliciteren? Stuur dan zo snel mogelijk een motivatiebrief met uitgebreid Curriculum Vitae naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen via p&o@oo-emmen.nl, onder vermelding van de vacaturenaam. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in overleg.