Buitenschoolse opvang

OOE biedt onderwijs en opvang op dezelfde locatie. Daardoor worden school en kinderopvang samengebracht. Met deze combinatie creëren we de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen. De cultuur van de scholen en de opvang is gelijk. Dit biedt structuur, veiligheid en rust. Daarnaast zijn de professionals een bekend gezicht voor de kinderen en worden thema's en activiteiten goed op elkaar afgestemd.