Nieuwbouw De Barg, De Brink en ECA

Drie van onze scholen krijgen een nieuw gebouw in de Emmer wijk Bargeres. Obs De Barg aan de Mantingerbrink verhuist in de kerstvakantie naar obs De Brink aan de Rolderbrink. Op de locatie aan de Mantingerbrink komt nieuwbouw voor meerdere scholen.

Samenwerking in het nieuwe gebouw 
De Barg en De Brink gaan vanaf het schooljaar 2023/2024 verder als één school. Behalve deze openbare basisschool komen ook het Expertisecentrum Anderstaligen van Openbaar Onderwijs Emmen en de Tine Marcusschool van Kentalis en in het nieuwe gebouw. Het Expertisecentrum Anderstaligen is een school voor leerlingen van groep 3 t/m 8 die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog moeten leren. De Kentalis Tine Marcusschool is een basisschool voor speciaal onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook een voorschool en de Taaltrein van Kentalis (vroegbehandeling voor kinderen met TOS vanaf 2,5 jaar) krijgen er een plekje. In totaal gaat het om ruim 300 leerlingen.

Uitblinken in samenwerking op taal
Door met vier scholen (De Brink, De Barg, ECA, Kentalis Tine Marcusschool), de Taaltrein en de voorschool onder één dak te gaan, bieden we passend en inclusief onderwijs voor alle kinderen; voor nu en in de toekomst. Dit doen we door kennis en ervaringen met elkaar te delen en uit te blinken in samenwerking op taal. Daarbij werken we  in een (sociaal) veilige en geborgen omgeving voor kind én medewerker.
 
Het ontwerp: open, toegankelijk en vertrouwd
Het nieuwe pand sluit zoveel als mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dat betekent open en toegankelijke ruimtes met veel daglicht. Door het open karakter en het gezamenlijk gebruik van ruimten kunnen leerlingen van verschillende scholen en instellingen elkaar snel en makkelijk vinden. Elke groep krijgt een herkenbare, veilige thuisbasis: een eigen leslokaal. Daarnaast komen er diverse overlegruimten, themahoeken, werkateliers etc. Er wordt extra zorg besteed aan het creëren van een prikkelarme omgeving. Een flexibele en makkelijk aanpasbare indeling moet ervoor zorgen dat het gebouw heel wat jaren vooruit kan met alle denkbare vormen van veranderingen in het onderwijs. Hieronder alvast wat impressies van hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien.

Planning
In de eerste helft van 2023 wordt het oude gebouw van De Barg gesloopt. De verwachting is dat we na de zomervakantie van 2023 met de bouw kunnen starten. Het is de bedoeling dat de nieuwe school eind 2024 klaar is en dat vanaf januari 2025 iedereen les krijgt onder één dak.

 

Donderdag 15 december 2022

Nieuwsoverzicht