Architect nieuwbouw scholen Emmer wijk Delftlanden gekozen

De scholen in de Emmer wijk Delftlanden, obs Delftlanden en cbs Het Talent, krijgen in 2025 gezamenlijke nieuwbouw. Beide scholen zitten nu in een semi-permanent gebouw. De nieuwbouw komt naast de huidige locatie van beide scholen. Beide scholen hebben samen met de bestuurders een architectenbureau geselecteerd. De keus is gevallen op Maas Kristinsson Architecten uit Lochem. Lees verder voor meer informatie.

Architectenselectie
Beide scholen hebben op basis van hun eigen onderwijsvisies verschillende kaders en uitgangspunten opgesteld voor het nieuwe gebouw. Op basis van deze uitgangspunten hebben drie architectenbureaus een presentatie gehouden. Na een zorgvuldige afweging is unaniem gekozen voor Maas Kristinsson Architecten.

Voorlopig ontwerp
Maas Kristinsson Architecten heeft een voorlopig ontwerp gemaakt waarin de uitgangspunten van beide scholen op evenwichtige wijze zijn gecombineerd. Het biedt de scholen niet alleen een functionele en moderne omgeving om te leren, maar ook een inspirerende ruimte die de onderwijsvisies van de scholen weerspiegelt.
Het ontwerp van Maas Kristinsson architecten kenmerkt zich door een slimme en efficiënte indeling van de ruimte, waarbij er veel aandacht is besteed aan duurzaamheid en flexibiliteit. Het gebouw zal worden voorzien van moderne faciliteiten die onze leerlingen en docenten in staat stellen om optimaal te presteren en te groeien.

Gymzaal
De Emmer wijk Delftlanden heeft nog geen gymvoorziening. Dat is niet alleen voor de leerlingen een gemis, maar ook voor bewoners van de wijk. We zijn dan ook zeer verheugd dat de gemeente Emmen heeft besloten om financiële middelen vrij te maken om een gymzaal toe te voegen aan de nieuwbouw van de scholen. De gymzaal krijgt een prominente plek in het ontwerp.

Planning
De komende tijd werkt de architect het ontwerp verder uit. De volgende stap is het selecteren van een bouwkundig aannemer en een installateur. Zodra die bekend zijn, kan een concretere planning worden gemaakt. 
Globaal is de verwachting dat in 2023 de bouw wordt voorbereid. In 2024 kan de bouw dan plaatsvinden, waarbij de scholen in 2025 kunnen verhuizen. Uiteraard houden we u de komende tijd goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u deze stellen via communicatie@oo-emmen.nl. We streven naar beantwoording binnen 5 werkdagen (m.u.v. schoolvakanties).
 

Donderdag 20 juli 2023

Nieuwsoverzicht