Project Samenspel: kinderen leren elkaars cultuur

Wederzijds begrip begint met elkaar leren kennen. En dat is precies de insteek van het project Samenspel van Vluchtelingenwerk Nederland. Leerlingen van groep 7 en 8 van obs Delftlanden en locatie Hesselanden bij het AZC in Emmen hebben afgelopen tijd meegedaan aan het project. Door elkaar en elkaars culturen te leren kennen is er gewerkt aan meer wederzijds begrip.

Wat houdt het project in?
Vluchtenlingenwerk Nederland zorgt met het project voor ontmoetingen tussen vluchtelingenkinderen en basisschoolleerlingen. Met verschillende activiteiten leren ze elkaar kennen. Op deze manier krijgen ze begrip voor elkaars werelden en krijgen ze kennis van elkaars culturen.

Wat doen de kinderen tijdens het project?
In totaal zijn er drie ontmoetingsmomenten tussen beide klassen. Op die momenten zijn de leerlingen bezig met muzikale of creatieve activiteiten. Terwijl ze samen plezier maken, kunnen ze elkaar ook beter leren kennen. Zo leren ze over gewoonten in elkaars cultuur. Een verrijking voor leerlingen van obs Delftlanden en voor leerlingen van locatie Hesselanden de kans om te leren hoe het er in Nederland aan toe gaat. Donderdag 23 maart was de laatste ontmoetingsbijeenkomst. De leerlingen deden een bordspel met vragen die ze eerder voor elkaar hadden bedacht.

Passend bij Openbaar Onderwijs Emmen 
Obs Delftlanden en locatie Hesselanden zijn scholen van Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). Het project Samenspel sluit erg goed aan bij waar OOE voor staat. OOE is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op onze basis- en speciaal onderwijs scholen in de gemeente Emmen. ‘Oog voor de wereld’ is ons motto, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. Het project heeft zeker weer nieuwe wereldburgers opgeleverd! 

 

Donderdag 23 maart 2023

Nieuwsoverzicht