Naschools sporten op VSO Thriantaschool

Omdat de sportdeelname van leerlingen uit het speciaal onderwijs achterblijft bij die uit het regulier onderwijs, is er een plan opgesteld voor een naschools sportaanbod op de VSO-afdeling van de Thriantaschool in Emmen. Projectleider Annemieke Fiege heeft dit plan - in samenwerking met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van de Thriantaschool Ageeth Boers en Danique Drent en met buurtsportcoach Aangepast sporten Eyup Yucesan - uitgewerkt en ingediend bij het Sportakkoord Emmen Beweegt.

De leerlingen maken in de gymles kennis met een sport, waarna ze zich kunnen opgeven om na schooltijd voor een periode van ca. 6 weken - gratis - mee te doen aan deze sportactiviteit. Na deze periode wordt er een andere sport aangeboden, die eerst weer wordt geïntroduceerd tijdens de gymles. De naschoolse sportlessen worden gegeven door Eyup op dinsdagmiddag in de gymzaal van school en worden mede mogelijk gemaakt door de werkgroep Aangepast Sporten.

De eerste sport die wordt gegeven is bootcamp/circuittraining. Maar liefst 20 leerlingen hebben zich voor deze activiteit aangemeld. Op 31 januari was de eerste les. De leerlingen waren erg enthousiast en hebben zich behoorlijk in het zweet gewerkt! Na de voorjaarsvakantie staat judo op het programma. Judovereniging Vos verzorgt de judoclinic tijdens de gymlessen, waarna de leerlingen op dinsdagmiddag onder leiding van Eyup kunnen judoën.

Donderdag 23 februari 2023

Nieuwsoverzicht